“Uw vastgoedportefeuille in
  vertrouwde handen.”
Wij leveren maatwerk en passen alle rapportages aan op uw behoeften. U krijgt één aanspreekpunt voor wat betreft de facturatie van uw debiteuren, het incasseren van de huurpenningen, de betaling van crediteuren, de aangiften van omzetbelasting, het technisch en commercieel beheer van uw vastgoedportefeuille.

Een goede vastgoedbeheerder heeft naast het dagelijks beheer ook een strategie voor de verhuur- of verkoopbaarheid op langere termijn. Het ontwikkelen van zo’n strategie en het omzetten ervan in beleid vraagt intensieve samenwerking binnen èn buiten de organisatie:

Hoe staat het met de huurovereenkomsten?
Hoe is het betaalgedrag van de huurders?
Hoe staan de panden er financieel voor?
Hoe ervaren de gebruikers het gebouw?
Welke doelgroep wordt er gehuisvest?
Wat speelt er in de omgeving?
Hoe is de bouwkundige staat?


Wij richten onze volledige aandacht op uw vastgoedportefeuille. Hierdoor zijn wij in staat direct en adequaat te handelen bij calamiteiten en verzoeken. Dit zorgt voor een optimale huurdertevredenheid. Dit is de onmisbare toegevoegde waarde voor uw vastgoedportefeuille.